Kom som du er

Velkommen til en anderledes kirke

Køge Vineyard er lukket

Kirkeplantningen Køge Vineyard er lukket.

Efter mange overvejelser har præster og lederteam i Køge Vineyard med stor enighed valgt at lukke kirkeplantningen. Drømmen om en Vineyard kirke i Køge en gang i fremtiden lever fortsat, men er nu stillet i bero. For øjeblikket er der 2 aktive netværksgrupper i Køge, som er tilknyttet Roskilde og København Vineyard.

Kontakt vores netværkgrupper:

Maria Louise og Stefan Stendahl (tlf.nr.: 30717387 og 24235097)

Renate og Nathan Schytt (tlf.nr.: 50436261 og 53277983)

Go top